Giải đáp về Thiên Đỉnh và các vấn đề liên quan

Do rất nhiều bạn hỏi về vấn đề góc hợp với Thiên Đỉnh nên Hy cập nhật thêm một phần nữa nha! Phần này Hy sẽ dành để trả lời vài câu hỏi thường thấy nhất của các bạn.

Vui lòng đọc Hướng dẫn trước khi đọc tại ĐÂY.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Trước khi đọc bài này, hãy chắc rằng bạn đã có biểu đồ ngày sinh [Natal Chart] (chưa có thì đọc bài NÀY nhé), và đã đọc các bài về Thiên Đỉnh và hành tinh quản chiếu Thiên Đỉnh, cũng như bài về Hành tinh ở nhà số Mười và Góc hợp với Thiên Đỉnh.

Tiếp tục đọc