Cách nhận biết Thiên Bình [p3] – HOÀN

Trích dịch quyển SUN SIGNS của Linda Goodman. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Quá đuối để chèn một cái hình (╥﹏╥)

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA. Tiếp tục đọc

[ST] 12 cung Hoàng Đạo và các bộ phận cơ thể

Tổng hợp và dịch bởi bạn Hy. Nghiên cấm sao y dưới mọi hình thức, hoặc không thì xem như mấy bạn tự nhận mình cùng loại với loài cờ hó ╮(╯▽╰)╭.

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

CUNG HOÀNG ĐẠO VÀ CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ

Tiếp tục đọc

Sếp Thiên Bình [p2] – HOÀN

Trích dịch quyển SUN SIGNS của Linda Goodman. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Vui lòng đọc NỘI QUY trước khi để lại bất cứ phản hồi nào.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

Sếp Thiên Bình [p1]

Trích dịch quyển SUN SIGNS của Linda Goodman. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Vui lòng đọc NỘI QUY trước khi để lại bất cứ phản hồi nào.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

Nhân viên Thiên Bình [p2] – HOÀN

Trích dịch quyển SUN SIGNS của Linda Goodman. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Vui lòng đọc NỘI QUY trước khi để lại bất cứ phản hồi nào.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

[TSLBD] Ngày 26 tháng 9: Ngày của sự luyện tập tính kiên nhẫn

Trích dịch từ quyển THE SECRET LANGUAGE OF BIRTHDAYS của Gary Goldschneider. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Đôi lời giới thiệu: Nguyệt vừa đươc tặng cuốn sách The Secret Language of Birthdays (TSLBD) của Gary Goldschneider. Một cuốn sách to, dày hơn 800 trang về ảnh hưởng lên tính cách con người của đầy đủ 366 ngày trong một năm, và được nghiên cứu theo hướng Chiêm tinh học. Theo nhận xét cá nhân, Nguyệt vẫn không thích bằng hai dự án lớn nhất của Zoro hiện giờ SUN SIGNS và LOVE SIGNS, có lẽ cũng vì tính tưng tửng trong văn của Linda, một Bạch Dương khác với tính nghiêm túc của Gary, một Kim Ngưu. Tuy vậy, Nguyệt vẫn thấy đây là một cách tiếp cận uy tín khác đến Chiêm tinh học và tâm lí con người, vì vậy, dĩ nhiên Nguyệt sẽ cố gắng dịch cuốn sách này. Do không có e-book và cuốn sách chưa được số hóa, Nguyệt sẽ nắm chính dự án TSLBD cho đến lúc Hy-chan có tư liệu để nhập cuộc (và nếu em ấy có hứng thú nữa cơ).

Mục Lục của cuốn sách này nằm ở ĐÂY, Nguyệt đang cập nhật từ từ vì quá dài. Lưu ý thêm một điểm nữa, Nguyệt không nhận yêu cầu dịch. Các thứ tự dịch sẽ do các quản lí quyết định. Mong các bạn đừng hối và đừng đòi hỏi mình dịch theo yêu cầu.

Bài đầu tiên được dịch xin chân thành gửi tặng đến người bạn đã tặng Nguyệt quyển sách này – bạn Duy Aqua.

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Cách tính cung dựa trên quyển THE SECRET LANGUAGE OF BIRTHDAYS của Gary Goldschneider.

Tiếp tục đọc