Kiriban 44 444

Neh, xin lỗi các bạn trẻ vì đã ngâm quá lâu nha =.=!!! Thật ra muốn đọc thêm nhiều thứ cho các bạn trẻ, nhưng mắt mờ tay run rồi, khi nào rảnh rỗi ra mình tính sau ha :D!

@Nguyễn tỉ tỉ: vì tỉ đã biết hết mấy cái này rồi nên ưu tiên cho tỉ bài dịch đầu tiên khi em bắt đầu dịch quyển Your rising sign nhé!

Qùa này dành cho những bạn đã bắt được cái lần tổ chức bắt kiriban trước kia nhé! Mọi người đừng ùa vào nhờ đọc Natal chart, Hy không đọc nổi đâu!

Tiếp tục đọc

Kiriban 30 000

Neh~ Như hôm nọ chúng ta chơi bắt page view, dù là không có ai bắt được đúng số 30 000 nhưng Hy vẫn có quà cho hai bạn bắt được số gần nhất nha. Hy dịch cho hai bạn phần cung Mặt Trời – Mặt Trăng kết hợp (Sun-Moon Blend) của các bạn. Hy vọng các bạn vui ^^~

Tiếp tục đọc