[CIH] Kim Tinh trong các cung – Hướng dẫn diễn giải (Phần 2)

Trích dịch quyển HƯỚNG DẪN GIẢI NGHĨA BIỂU ĐỒ.

Gửi Đào: “Chị thấy nguyên cái mặt em chình ình trong phần Kim Tinh. Vui lòng đọc kĩ :).” Sắp xong rồi, sắp xong quyển sách này rồi, mình có thể chuyển qua sách mới :v ~

Vui lòng đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

[CIH] Kim Tinh trong các cung – Hướng dẫn diễn giải (Phần 1)

Trích dịch quyển HƯỚNG DẪN GIẢI NGHĨA BIỂU ĐỒ.

Sao cái Kim Tinh nó nói chuyện trừu tượng, khó dịch quá vậy trời orz.

Vui lòng đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

[CIH] Các Hành Tinh trong các Nguyên Tố – Kim Tinh

Trích dịch quyển HƯỚNG DẪN GIẢI NGHĨA BIỂU ĐỒ. Quyển này dùng nhiều từ chuyên ngành nên khá khó dịch. Mọi người thứ lỗi~

Vui lòng đọc NỘI QUY tại ĐÂY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

[CIH] Biểu hiện tích cực & tiêu cực từ tính chất các Hành Tinh

Trích dịch quyển HƯỚNG DẪN GIẢI NGHĨA BIỂU ĐỒ. Quyển này dùng nhiều từ chuyên ngành nên khá khó dịch. Mọi người thứ lỗi~

Vui lòng đọc NỘI QUY tại ĐÂY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

Mặt Trăng và Kim Tinh

Đáng lý giờ này đang ngồi dịch đàn ông Xử Nữ phần 2, nhưng bỗng dưng đọc được một cái phản hồi hay hay, nên Hy quyết định viết nguyên một bài để trả lời cho bạn ấy. Vấn đề được bạn Sandyla nêu ra là “Có nhiều hành tinh tác động đến chúng ta như vậy, làm sao biết được chính xác cái nào sẽ tác động cái gì, ở đâu và khi nào?”. Hôm nay Hy xin phép phân tích một tí về sự khác biệt giữa Mặt Trăng và Kim Tinh cho mọi người rõ nhé, còn phần về Cung Mọc và Thiên Đỉnh thì cho Hy kiếu qua bữa khác, dài quá kham không nổi! Nhưng mà Hy cũng báo trước, một khi Hy đã phân tích thì bài viết sẽ rất trừu tượng, Hy không chắc là mọi người có thể hiểu được hay không, vậy nên… một là hãy “trừu tượng hóa” suy nghĩ một chút khi đọc bài này, hai là các bạn bỏ qua nó luôn đi *cười*, vì không hiểu được mà ráng tiêu hóa mất công lại khó tiêu ợ chua khổ lắm ( ´ ▽ ` ). Thế nhé, bây giờ ai sẵn sàng thì đọc nào:

Tiếp tục đọc

[Chart Interpretation] Các Hành Tinh [p1]

Trích dịch quyển HƯỚNG DẪN GIẢI NGHĨA BIỂU ĐỒ. Quyển này dùng nhiều từ chuyên ngành nên khá khó dịch. Mọi người thứ lỗi~

Phần này viết về các khái niệm cơ bản của 5 hành tinh: Mặt Trời; Mặt Trăng; Thủy Tinh; Kim Tinh; Hỏa Tinh.

Vui lòng đọc NỘI QUY tại ĐÂY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc