[CIH] Góc hợp với Điểm Mọc ASC

Trích dịch quyển HƯỚNG DẪN GIẢI NGHĨA BIỂU ĐỒ.

Hi hi ráng dịch hết chương này thì chỉ còn chương về Nhà và Góc Hợp là xong :). Mà chương về Nhà cũng đã dịch phân nửa rồi.
Xin hãy kết thúc đi quyển sách này ơi (ಥ▽ಥ)~

Vui lòng đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

[CIH] Chủ quản của Cung Mọc

Trích dịch quyển HƯỚNG DẪN GIẢI NGHĨA BIỂU ĐỒ.

Mấy bài về Cung Mọc nó cứ ngắn ngắn, làm người dịch cảm thấy quá hụt hẫng :'(. Hu hu Bố ơi xin hãy viết nhiềuuu lên cho dân tình đọc đi mà!!!

Vui lòng đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

[CIH] Nguyên tố của Cung Mọc

Trích dịch quyển HƯỚNG DẪN GIẢI NGHĨA BIỂU ĐỒ.

Đọc mấy bài hệ thống như vầy thích lắm nè (˘︶˘✿). Kiểu như trước giờ kiến thức là một mớ bùi nhùi bây giờ đã được sắp xếp gọn gàng rồi nè!!!

Vui lòng đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

Mặt Trời CỰ GIẢI – Cung Mọc CỰ GIẢI

Trích dịch THE SECRETS OF YOUR RISING SIGNS. Bản dịch chỉ dành để tặng, không nhận yêu cầu dịch hay bất cứ các câu hỏi nào về các phần khác. Cảm ơn!

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

MẶT TRỜI CỰ GIẢI – CUNG MỌC CỰ GIẢI

Những Cự Giải sinh gần bình minh

Tiếp tục đọc

Mặt Trời MA KẾT – Cung Mọc BẢO BÌNH

Trích dịch THE SECRETS OF YOUR RISING SIGNS. Bản dịch chỉ dành để tặng, không nhận yêu cầu dịch hay bất cứ các câu hỏi nào về các phần khác. Cảm ơn!

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

MẶT TRỜI MA KẾT – CUNG MỌC BẢO BÌNH

Những Ma Kết sinh không lâu sau bình minh…

Tiếp tục đọc

Mặt Trời THẦN NÔNG – Cung Mọc MA KẾT

Trích dịch THE SECRETS OF YOUR RISING SIGNS. Bản dịch chỉ dành để tặng, không nhận yêu cầu dịch hay bất cứ các câu hỏi nào về các phần khác. Cảm ơn!

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

MẶT TRỜI THẦN NÔNG – CUNG MỌC MA KẾT

Những Thần Nông sinh lúc giữa sáng…

Tiếp tục đọc

Mặt Trời THẦN NÔNG – Cung Mọc SƯ TỬ

Trích dịch THE SECRETS OF YOUR RISING SIGNS. Bản dịch chỉ dành để tặng, không nhận yêu cầu dịch hay bất cứ các câu hỏi nào về các phần khác. Cảm ơn!

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

MẶT TRỜI THẦN NÔNG – CUNG MỌC SƯ TỬ

Những Thần Nông sinh khoảng giữa đêm…

Tiếp tục đọc

Mặt Trời SONG TỬ – Cung Mọc SONG NGƯ

Trích dịch THE SECRETS OF YOUR RISING SIGNS. Bản dịch chỉ dành để tặng, không nhận yêu cầu dịch hay bất cứ các câu hỏi nào về các phần khác. Cảm ơn!

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

MẶT TRỜI SONG TỬ – CUNG MỌC SONG NGƯ

Những Song Tử sinh khoảng giữa đêm…

Tiếp tục đọc

Mặt Trời KIM NGƯU – Cung Mọc SƯ TỬ

Trích dịch THE SECRETS OF YOUR RISING SIGNS. Bản dịch chỉ dành để tặng, không nhận yêu cầu dịch hay bất cứ các câu hỏi nào về các phần khác. Cảm ơn!

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

MẶT TRỜI KIM NGƯU – CUNG MỌC SƯ TỬ

Những Kim Ngưu sinh gần lúc chính Ngọ…

Tiếp tục đọc

Mặt Trời SƯ TỬ – Cung Mọc THẦN NÔNG

Trích dịch THE SECRETS OF YOUR RISING SIGNS. Bản dịch chỉ dành để tặng, không nhận yêu cầu dịch hay bất cứ các câu hỏi nào về các phần khác. Cảm ơn!

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

MẶT TRỜI SƯ TỬ – CUNG MỌC THẦN NÔNG

Những Sư Tử sinh gần lúc chính Ngọ…
Tiếp tục đọc