Trời ơi! Tụi mình đã có cung Hoàng Đạo thứ 13! Ngạc nhiên chưa?

Dường như đã thành một cái lệ, cứ dăm bữa bảy tháng hình như nhất định phải có một số thành phần “báo mạng” “hot FB-er” hoặc cái gì đấy tương tự, làm một bài viết với những thông tin xưa như Trái Đất song lại được giật tít đùng đoàng như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm nay, và rằng thông tin này là một phát kiến mới toanh vĩ đại của nhân loại hẳn sẽ soi sáng cho đầu óc ngu muội của các bạn Chiêm-tinh-gia giả hiệu rằng: cái cơ sở về cung Hoàng Đạo của các bạn đã sai toét cả rồi. Bởi vì a ha, chúng ta đã có thêm một cung Hoàng Đạo mới, một cung Hoàng Đạo thứ Mười Ba. Và rằng ôi các bạn ơi, bây giờ mỗi cung sẽ phải lùi ngày về một tí, rồi thì có cung dài ngày, có cung ngắn ngày mới đúng hiệu nhé!

Tiếp tục đọc