LOVE SIGNS

“Bạn là Bạch Dương và đang yêu một Xử Nữ? Hay bạn là một Cự Giải đang yêu trúng một  Bảo Bình? Bạn có thấy cuộc tình của bạn nó éo le trúc trắc không vậy? Nếu có, chúc mừng bạn đã tìm đúng quyển sách để giúp bạn duy trì được tình yêu thêm vài tháng (!). Nếu không, ờ thì đọc đi để bạn còn biết trước nó sẽ éo le trúc trắc đến cỡ nào. Còn bạn là Song Ngư đang hạnh phúc bên Thần Nông hả? Xéo lẹ đi không tôi ném dao nha *ném luôn (ʘ‿ʘ✿)*!”

CHÚ Ý

1) Tất cả các bài dịch trên blog này đều trên tinh thần học hỏi chia sẻ và vì mục đích phi thương mại. Sẽ gỡ bỏ toàn bộ blog nếu có bất cứ Nhà xuất bản bên Mỹ/ gia đình của LG/ Nhà xuất bản Việt Nam đã mua tác quyền nào yêu cầu :).

2) Chúng tôi rất vui lòng nếu mọi người không sử dụng/đem bài viết/bản dịch của chúng tôi đi bất cứ đâuDù là dịch chui chăng nữa, nhưng đây cũng là thời gian công sức của nhiều người, vậy nên hy vọng các bạn tôn trọng công sức đó. Hiển nhiên một khi đã đưa lên thế giới ảo tức là không có điều gì đảm bảo cho điều này, nhưng chúng tôi hy vọng tinh thần tự nguyện của các bạn.

——————————————-

Cảm ơn tất cả những ai đã đọc và tôn trọng ý kiến của chúng tôi. Chúc mọi người một ngày tốt lành và có nhiều niềm vui khi tìm hiểu về cung Hoàng đạo của mình ^^.

——————————————-

MỤC LỤC

[CHÚ Ý: Nếu bạn không tìm thấy cặp của bạn, VD: Ma Kết – Kim Ngưu, hãy tìm ở mục Kim Ngưu – Ma Kết. Nó cũng tương tự thôi :D]

12 BÍ MẬT CỦA TÌNH YÊU QUA CUNG HOÀNG ĐẠO

 • 12 Bí mật của tình yêu qua cung Hoàng Đạo (Đọc)
 • Bí mật về tình yêu cung Bạch Dương (Đọc)
 • Bí mật về tình yêu cung Kim Ngưu (Đọc)
 • Bí mật về tình yêu cung Song Tử (Đọc)
 • Bí mật về tình yêu cung Cự Giải (Đọc)
 • Bí mật về tình yêu cung Sư Tử (Đọc)
 • Bí mật về tình yêu cung Xử Nữ (Đọc)
 • Bí mật về tình yêu cung Thiên Bình (Đọc)
 • Bí mật về tình yêu cung Thần Nông  (Đọc)
 • Bí mật về tình yêu cung Nhân Mã (Đọc)
 • Bí mật về tình yêu cung Ma Kết (Đọc)
 • Bí mật về tình yêu cung Bảo Bình (Đọc)
 • Bí mật về tình yêu cung Song Ngư (Đọc)

SỰ TƯƠNG HỢP CÁC CUNG HOÀNG ĐẠO

BẠCH DƯƠNG

Bạch Dương – Bạch Dương

 • Đàn ông Bạch Dương và Phụ Nữ Bạch Dương

Bạch Dương – Kim Ngưu

 • Phụ nữ Bạch Dương và đàn ông Kim Ngưu
 • Đàn ông Bạch Dương và phụ nữ Kim Ngưu

Bạch Dương – Song Tử

 • Phụ nữ Bạch Dương và đàn ông Song Tử
 • Đàn ông Bạch Dương và phụ nữ Song Tử (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Bạch Dương – Cự Giải

 • Phụ nữ Bạch Dương và đàn ông Cự Giải
 • Đàn ông Bạch Dương và phụ nữ Cự Giải (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Bạch Dương – Sư Tử

 • Phụ nữ Bạch Dương và đàn ông Sư Tử
 • Đàn ông Bạch Dương và phụ nữ Sư Tử (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Bạch Dương – Xử Nữ

 • Phụ nữ Bạch Dương và đàn ông Xử Nữ (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Bạch Dương và phụ nữ Xử Nữ (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Bạch Dương – Thiên Bình

 • Phụ nữ Bạch Dương và đàn ông Thiên Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Bạch Dương và phụ nữ Thiên Bình

Bạch Dương – Thần Nông

 • Phụ nữ Bạch Dương và đàn ông Thần Nông
 • Đàn ông Bạch Dương và phụ nữ Thần Nông (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Bạch Dương – Nhân Mã (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

 • Phụ nữ Bạch Dương và đàn ông Nhân Mã
 • Đàn ông Bạch Dương và phụ nữ Nhân Mã (Phần 1) (Phần 2) HOÀN

Bạch Dương – Ma Kết

 • Phụ nữ Bạch Dương và đàn ông Ma Kết (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) – HOÀN
 • Đàn ông Bạch Dương và phụ nữ Ma Kết

Bạch Dương – Bảo Bình

 • Phụ nữ Bạch Dương và đàn ông Bảo Bình
 • Đàn ông Bạch Dương và phụ nữ Bảo Bình (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) – HOÀN

Bạch Dương – Song Ngư

 • Phụ nữ Bạch Dương và đàn ông Song Ngư
 • Đàn ông Bạch Dương và phụ nữ Song Ngư (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

KIM NGƯU

Kim Ngưu – Kim Ngưu

 • Đàn ông Kim Ngưu và phụ nữ Kim Ngưu

Kim Ngưu – Song T

 • Phụ nữ Kim Ngưu và đàn ông Song Tử
 • Đàn ông Kim Ngưu và phụ nữ Song Tử (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Kim Ngưu – C Gii (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

 • Phụ nữ Kim Ngưu và đàn ông Cự Giải (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Kim Ngưu và phụ nữ Cự Giải (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Kim Ngưu – Sư T

 • Phụ nữ Kim Ngưu và đàn ông Sư Tử (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Kim Ngưu và phụ nữ Sư Tử

Kim Ngưu – X N
Bản Bông tỷ dịch có giản lược và chém gió (*´▽`*) (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
Bản Hy dịch sát nguyên tác (Phần 1)(Phần 2)

 • Phụ nữ Kim Ngưu và đàn ông Xử Nữ
 • Đàn ông Kim Ngưu và phụ nữ Xử Nữ (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Kim Ngưu – Thiên Bình

 • Phụ nữ Kim Ngưu và đàn ông Thiên Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Kim Ngưu và phụ nữ Thiên Bình

Kim Ngưu – Thn Nông

 • Phụ nữ Kim Ngưu và đàn ông Thần Nông (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Kim Ngưu và phụ nữ Thần Nông (Đọc) – HOÀN

Kim Ngưu – Nhân Mã

 • Phụ nữ Kim Ngưu và đàn ông Nhân Mã
 • Đàn ông Kim Ngưu và phụ nữ Nhân Mã (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Kim Ngưu – Ma Kết

 • Phụ nữ Kim Ngưu và đàn ông Ma Kết
 • Đàn ông Kim Ngưu và phụ nữ Ma Kết (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Kim Ngưu – Bo Bình

 • Phụ nữ Kim Ngưu và đàn ông Bảo Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Kim Ngưu và phụ nữ Bảo Bình

Kim Ngưu – Song Ngư

SONG TỬ

Song T – Song T

 • Phụ nữ Song Tử và đàn ông Song Tử

Song T – C Gii (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

 • Phụ nữ Song Tử và đàn ông Cự Giải (Phần 1) (Phần 2) – HÒAN
 • Đàn ông Song Tử và phụ nữ Cự Giải

Song T – Sư T

 • Phụ nữ Song Tử và đàn ông Sư Tử
 • Đàn ông Song Tử và phụ nữ Sư Tử (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Song T – X N

Song T – Thiên Bình

 • Phụ nữ Song Tử và đàn ông Thiên Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Song Tử và phụ nữ Thiên Bình

Song T – Thn Nông

 • Phụ nữ Song Tử và đàn ông Thần Nông
 • Đàn ông Song Tử và phụ nữ Thần Nông (Phần 1) (Phần 2)HOÀN

Song T – Nhân Mã (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3)HOÀN

 • Phụ nữ Song Tử và đàn ông Nhân Mã
 • Đàn ông Song Tử và phụ nữ Nhân Mã (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Song T – Ma Kết

 • Phụ nữ Song Tử và đàn ông Ma Kết (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Song Tử và phụ nữ Ma Kết

Song T – Bo Bình

 • Phụ nữ Song Tử và đàn ông Bảo Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Song Tử và phụ nữ Bảo Bình

Song T – Song Ngư

 • Phụ nữ Song Tử và đàn ông Song Ngư
 • Đàn ông Song Tử và phụ nữ Song Ngư (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

CỰ GIẢI

C Gii – C Gii

 • Phụ nữ Cự Giải và đàn ông Cự Giải

C Gii – Sư T

 • Phụ nữ Cự Giải và đàn ông Sư Tử
 • Đàn ông Cự Giải và phụ nữ Sư Tử (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

C Gii – X N

 • Phụ nữ Cự Giải và đàn ông Xử Nữ (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Cự Giải và phụ nữ Xử Nữ (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

C Gii – Thiên Bình

 • Phụ nữ Cự Giải và đàn ông Thiên Bình
 • Đàn ông Cự Giải và phụ nữ Thiên Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

C Gii – Thn Nông

 • Phụ nữ Cự Giải và đàn ông Thần Nông (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Cự Giải và phụ nữ Thần Nông (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

C Gii – Nhân Mã

 • Phụ nữ Cự Giải và đàn ông Nhân Mã
 • Đàn ông Cự Giải và phụ nữ Nhân Mã (Phần 1) (Phần 2) HOÀN

C Gii – Ma Kết

 • Phụ nữ Cự Giải và đàn ông Ma Kết
 • Đàn ông Cự Giải và phụ nữ Ma Kết (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

C Gii – Bo Bình

 • Phụ nữ Cự Giải và đàn ông Bảo Bình
 • Đàn ông Cự Giải và phụ nữ Bảo Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

C Gii – Song Ngư

 • Phụ nữ Cự Giải và đàn ông Song Ngư (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Cự Giải và phụ nữ Song Ngư

SƯ TỬ

Sư T – Sư T

 • Phụ nữ Sư Tử và đàn ông Sư Tử

Sư T – X N

Sư T – Thiên Bình

 • Phụ nữ Sư Tử và đàn ông Thiên Bình
 • Đàn ông Sư Tử và phụ nữ Thiên Bình

Sư T – Thn Nông (Phần 1) (Phần 2)HOÀN

Sư T – Nhân Mã

Sư T – Ma Kết

 • Phụ nữ Sư Tử và đàn ông Ma Kết
 • Đàn ông Sư Tử và phụ nữ Ma Kết (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Sư T – Bo Bình

 • Phụ nữ Sư Tử và đàn ông Bảo Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Sư Tử và phụ nữ Bảo Bình

Sư T – Song Ngư

 • Phụ nữ Sư Tử và đàn ông Song Ngư (Phần 1) (Phần 2)
 • Đàn ông Sư Tử và phụ nữ Song Ngư

XỬ NỮ

X N – X N

X N – Thiên Bình    (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

 • Phụ nữ Xử Nữ và đàn ông Thiên Bình
 • Đàn ông Xử Nữ và phụ nữ Thiên Bình

X N – Thn Nông

 • Phụ nữ Xử Nữ và đàn ông Thần Nông (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Xử Nữ và phụ nữ Thần Nông

X N – Nhân Mã

X N – Ma Kết (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

X N – Bo Bình

 • Phụ nữ Xử Nữ và đàn ông Bảo Bình (Phần 1) (Phần 2)  – HOÀN
 • Đàn ông Xử Nữ và phụ nữ Bảo Bình

X N – Song Ngư (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

THIÊN BÌNH

Thiên Bình – Thiên Bình

 • Phụ nữ Thiên Bình và đàn ông Thiên Bình

Thiên Bình – Thn Nông

 • Phụ nữ Thiên Bình và đàn ông Thần Nông
 • Đàn ông Thiên Bình và phụ nữ Thần Nông (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Thiên Bình – Nhân Mã

 • Phụ nữ Thiên Bình và đàn ông Nhân Mã (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Thiên Bình và phụ nữ Nhân Mã (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Thiên Bình – Ma Kết

 • Phụ nữ Thiên Bình và đàn ông Ma Kết
 • Đàn ông Thiên Bình và phụ nữ Ma Kết

Thiên Bình – Bo Bình

 • Phụ nữ Thiên Bình và đàn ông Bảo Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Thiên Bình và phụ nữ Bảo Bình

Thiên Bình – Song Ngư

 • Phụ nữ Thiên Bình và đàn ông Song Ngư
 • Đàn ông Thiên Bình và phụ nữ Song Ngư

THẦN NÔNG

Thn Nông – Thn Nông

Thn Nông – Nhân Mã (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

 • Phụ nữ Thần Nông và đàn ông Nhân Mã (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Thần Nông và phụ nữ Nhân Mã (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Thn Nông – Ma Kết

 • Phụ nữ Thần Nông và đàn ông Ma Kết (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Thần Nông và phụ nữ Ma Kết (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Thn Nông – Bo Bình

 • Phụ nữ Thần Nông và đàn ông Bảo Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Thần Nông và phụ nữ Bảo Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Thn Nông – Song Ngư

 • Phụ nữ Thần Nông và đàn ông Song Ngư
 • Đàn ông Thần Nông và phụ nữ Song Ngư (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

NHÂN MÃ

Nhân Mã – Nhân Mã

Nhân Mã – Ma Kết

Nhân Mã – Bo Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

 • Phụ nữ Nhân Mã và đàn ông Bảo Bình
 • Đàn ông Nhân Mã và phụ nữ Bảo Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Nhân Mã – Song Ngư

 • Phụ nữ Nhân Mã và đàn ông Song Ngư
 • Đàn ông Nhân Mã và phụ nữ Song Ngư (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

MA KẾT

Ma Kết – Ma Kết

Ma Kết – Bo Bình

 • Phụ nữ Ma Kết và đàn ông Bảo Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN
 • Đàn ông Ma Kết và phụ nữ Bảo Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Ma Kết – Song Ngư

 • Phụ nữ Ma Kết và đàn ông Song Ngư
 • Đàn ông Ma Kết và phụ nữ Song Ngư (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) – HOÀN

BẢO BÌNH

Bo Bình – Bo Bình

 • Phụ nữ Bảo Bình và đàn ông Bảo Bình (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

Bo Bình – Song Ngư

 • Phụ nữ Bảo Bình và đàn ông Song Ngư
 • Đàn ông Bảo Bình và phụ nữ Song Ngư (Phần 1) (Phần 2) – HOÀN

SONG NGƯ

Song Ngư – Song Ngư

 • Phụ nữ Song Ngư và đàn ông Song Ngư

 END

82 thoughts on “LOVE SIGNS

Đã đóng bình luận.