HƯỚNG DẪN GIẢI NGHĨA BIỂU ĐỒ

CHÚ Ý

1) Tất cả các bài dịch trên blog này đều trên tinh thần học hỏi chia sẻ và vì mục đích phi thương mại. Hy và Nguyệt không chịu trách nhiệm pháp lý/tác quyền nào vì hoàn toàn là dịch chui. Trong quá trình dịch cũng đã giản lược/thay đổi một số phần.

2) Yêu cầu không đem bản dịch đi bất cứ đâu dưới bất cứ hình thức nào. Dù là dịch chui chăng nữa, nhưng đây cũng là thời gian công sức của nhiều người, vậy nên hy vọng các bạn tôn trọng công sức đó. Hiển nhiên một khi đã đưa lên thế giới ảo tức là không có điều gì đảm bảo cho điều này, nhưng chúng tôi hy vọng vào tinh thần tự nguyện của các bạn.

——————————————-

Cảm ơn tất cả những ai đã đọc và tôn trọng ý kiến của chúng tôi. Chúc mọi người một ngày tốt lành và có nhiều niềm vui khi tìm hiểu về cung Hoàng đạo của mình ^^.

——————————————-

MỤC LỤC

Chương 3: Bốn nguyên tố và Mười hai Cung – [đọc]

 • Cung mệnh Hỏa: Bạch Dương, Sư Tử & Nhân Mã (Đọc)
 • Cung mệnh Khí: Song Tử, Thiên Bình & Bảo Bình (Đọc)
 • Cung mệnh Thủy: Cự Giải, Thần Nông & Song Ngư (Đọc)
 • Cung mệnh Thổ: Kim Ngưu, Xử Nữ & Ma Kết (Đọc)

Chương 4: Các Hành tinh

 • Khái niệm cơ bản về các Hành tinh (Phần 1) (Phần 2)
 • Các biểu hiện tích cực và tiêu cực từ tính chất của các Hành tinh (Đọc)
 • Các Hành tinh trong các Nguyên tố

Chương 5: Các Hành tinh trong các Cung

 • Cung Hoàng đạo và những khái niệm cơ bản + Chức năng của các Hành tinh trong các Cung (Đọc)
 • Mặt Trời trong các Cung – Hướng dẫn diễn giải (Phần 1) (Phần 2)
 • Mặt Trăng trong các Cung – Hướng dẫn diễn giải (Phần 1) (Phần 2)
 • Thủy Tinh trong các Cung – Hướng dẫn diễn giải (Phần 1) (Phần 2)
 • Kim Tinh trong các Cung – Hướng dẫn diễn giải (Phần 1) (Phần 2)
 • Hỏa Tinh trong các Cung – Hướng dẫn diễn giải (Phần 1) (Phần 2)
 • Mộc Tinh trong các Cung – Hướng dẫn diễn giải (Phần 1) (Phần 2)
 • Thổ Tinh trong các Cung – Hướng dẫn diễn giải (Phần 1) (Phần 2)
 • Thiên Vương, Hải Vương và Diêm Vương trong các Cung (Đọc)

Chương 6: Cung Mọc (ASC, AC) và Thiên Đỉnh (MC)

 • Khái niệm cơ bản về cung Mọc (Đọc)
 • Nguyên tố của cung Mọc (Đọc)
 • Chủ quản của cung Mọc (Đọc)
 • Góc hợp đối với ASC (Đọc)
 • Hướng dẫn diễn giải cung Mọc
  • Cung Mọc Bạch Dương / Sư Tử / Nhân Mã (Đọc)
  • Cung Mọc Song Tử / Thiên Bình / Bảo Bình (Đọc)
  • Cung Mọc Cự Giải / Song Ngư (Đọc) – Cung Mọc Thần Nông (Đọc)
  • Cung Mọc Xử Nữ / Ma Kết (Đọc) – Cung Mọc Kim Ngưu (Đọc)
 • Thiên Đỉnh
  • Thiên Đỉnh và Hành tinh quản chiếu Thiên Đỉnh (Đọc)
  • Hành tinh trong nhà số Mười và Góc hợp đối với Thiên Đỉnh (Đọc)

Chương 7: Các Nhà – Hướng dẫn diễn Giải

 • Tiếp cận vấn đề diễn giải các Nhà (Đọc)
  • Nhà mệnh Thủy: bộ ba Tâm Linh (như trên)
  • Nhà mệnh Thổ: bộ ba Tiền Tài (như trên)
  • Nhà mệnh Hỏa: bộ ba Sự Sống (như trên)
  • Nhà mệnh Khí: bộ ba Quan Hệ (như trên)
 • Nhà mệnh Thủy: 4, 8, 12 (Đọc)
 • Nhà mệnh Thổ: 10, 2, 6 (Đọc)
 • Nhà mệnh Hỏa: 1, 5, 9 (Đọc)
 • Nhà mệnh Khí: 7, 11, 3 (Đọc)
 • Hướng dẫn diễn giải để hiểu được các Nhà
  • Vị trí
 • Hướng dẫn diễn giải về vị trí từng Hành tinh trong các Nhà
 • Hướng dẫn diễn giải cho các Cung ở đỉnh các Nhà

Chương 8: Tìm hiểu Góc hợp các Hành tinh

 • Luật diễn giải Góc hợp
 • Những góc hợp chính
 • Qũy đạo và sự tương tác Hành tinh

[update later]

57 thoughts on “HƯỚNG DẪN GIẢI NGHĨA BIỂU ĐỒ

Đã đóng bình luận.