[YPATS] Mặt Trăng ở cung Bạch Dương [p2] – HOÀN

Trích dịch quyển YOUR PLACE AMONG THE STARS của Evangeline Adams. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Câu này thật sự làm mình liên tưởng đến cách sống của các bạn trẻ Mặt Trăng Bạch Dương.

Vui lòng đọc Hướng dẫn trước khi đọc tại ĐÂY.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

[YPATS] Mặt Trăng ở cung Bạch Dương [p1]

Trích dịch quyển YOUR PLACE AMONG THE STARS của Evangeline Adams. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Trước khi các bạn đọc, cho Hy được phát biểu đôi dòng. Đây là quyển sách Hy mới tìm được, nhờ link của một bạn trẻ trong Zoroscopes, rất cám ơn bạn. Quyển Your Place Among The Stars (YPATS) của tác giả Evangeline Adams xuất bản năm 1930 có rất nhiều thông tin bổ ích trong đấy, và Hy lọc ra phần mà mọi người cần đọc nhất để dịch. Hy vọng ngoài cung Mặt Trời của mình, mọi người sẽ biết thêm được một chút về những gì cung Mặt Trời chưa nói hết! Đọc vui vẻ nhé!

Sẵn tiện nói luôn, mỗi phần của quyển này Hy đều dịch rất ngắn, bởi lẽ quyển này viết văn rất khó đọc, nên mỗi ngày chỉ có thể dịch một đoạn, mà Hy thì không có thói quen dồn lại post một lần, thông cảm :). Hy cũng khuyên ai không vững Anh Ngữ thì đừng tốn công đọc, nản lắm! Hy cũng đã thay một số câu văn gốc bằng lời của mình cho dễ hiểu. Ai thấy khó hiểu thì lên tiếng, Hy sẽ ráng tìm cách dịch dễ hiểu hơn ha~

Vui lòng đọc Hướng dẫn trước khi đọc tại ĐÂY.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc