[TSLBD] Ngày 2 tháng 9: Ngày của thái độ nghiêm túc

Trích dịch từ quyển THE SECRET LANGUAGE OF BIRTHDAYS của Gary Goldschneider. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Thân tặng người yêu của cô gái Xử Nữ quan trọng nhất đời tuôi, người đàn ông cũng Xử Nữ chân dài tới nách ヾ(¯∇ ̄๑)

9.2

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA. Tiếp tục đọc

[TSLBD] Mùa Hè (21 tháng Sáu – 23 tháng Chín)

Trích dịch từ quyển THE SECRET LANGUAGE OF BIRTHDAYS của Gary Goldschneider. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

[TSLBD] Mùa Xuân (21 tháng Ba – 21 tháng Sáu)

Trích dịch từ quyển THE SECRET LANGUAGE OF BIRTHDAYS của Gary Goldschneider. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

[TSLBD] Ngày 24 tháng 8: Ngày của Nghiên Cứu Sắc Sảo

Trích dịch từ quyển THE SECRET LANGUAGE OF BIRTHDAYS của Gary Goldschneider. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Tặng sinh nhật chị Ly yêu quý (≧∇≦)

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

[TSLBD] Điểm ngọn Sư Tử – Xử Nữ (19 – 25/08)

Trích dịch từ quyển THE SECRET LANGUAGE OF BIRTHDAYS của Gary Goldschneider. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Dịch nhân dịp sinh nhật của một người rất quan trọng với tôi :)

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

[TSLBD] Ngày 28 tháng 4: Ngày của sự kiên định

Trích dịch từ quyển THE SECRET LANGUAGE OF BIRTHDAYS của Gary Goldschneider. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Quà Kiriban của chị Kim Ngan nhóe (≧∇≦)

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Cách tính cung dựa trên quyển THE SECRET LANGUAGE OF BIRTHDAYS của Gary Goldschneider.

Tiếp tục đọc

[TSLBD] Ngày 9 tháng 9: Ngày của những đòi hỏi khó tính

Trích dịch từ quyển THE SECRET LANGUAGE OF BIRTHDAYS của Gary Goldschneider. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Tặng em fan gơ đang xoắn, tặng anh Lâm và tặng em Vũ (๑•́ ₃ •̀๑)

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Cách tính cung dựa trên quyển THE SECRET LANGUAGE OF BIRTHDAYS của Gary Goldschneider.

Tiếp tục đọc

[TSLBD] Ngày 26 tháng 9: Ngày của sự luyện tập tính kiên nhẫn

Trích dịch từ quyển THE SECRET LANGUAGE OF BIRTHDAYS của Gary Goldschneider. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Đôi lời giới thiệu: Nguyệt vừa đươc tặng cuốn sách The Secret Language of Birthdays (TSLBD) của Gary Goldschneider. Một cuốn sách to, dày hơn 800 trang về ảnh hưởng lên tính cách con người của đầy đủ 366 ngày trong một năm, và được nghiên cứu theo hướng Chiêm tinh học. Theo nhận xét cá nhân, Nguyệt vẫn không thích bằng hai dự án lớn nhất của Zoro hiện giờ SUN SIGNS và LOVE SIGNS, có lẽ cũng vì tính tưng tửng trong văn của Linda, một Bạch Dương khác với tính nghiêm túc của Gary, một Kim Ngưu. Tuy vậy, Nguyệt vẫn thấy đây là một cách tiếp cận uy tín khác đến Chiêm tinh học và tâm lí con người, vì vậy, dĩ nhiên Nguyệt sẽ cố gắng dịch cuốn sách này. Do không có e-book và cuốn sách chưa được số hóa, Nguyệt sẽ nắm chính dự án TSLBD cho đến lúc Hy-chan có tư liệu để nhập cuộc (và nếu em ấy có hứng thú nữa cơ).

Mục Lục của cuốn sách này nằm ở ĐÂY, Nguyệt đang cập nhật từ từ vì quá dài. Lưu ý thêm một điểm nữa, Nguyệt không nhận yêu cầu dịch. Các thứ tự dịch sẽ do các quản lí quyết định. Mong các bạn đừng hối và đừng đòi hỏi mình dịch theo yêu cầu.

Bài đầu tiên được dịch xin chân thành gửi tặng đến người bạn đã tặng Nguyệt quyển sách này – bạn Duy Aqua.

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Cách tính cung dựa trên quyển THE SECRET LANGUAGE OF BIRTHDAYS của Gary Goldschneider.

Tiếp tục đọc