Cách nhận biết Thiên Bình [p3] – HOÀN

Trích dịch quyển SUN SIGNS của Linda Goodman. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Quá đuối để chèn một cái hình (╥﹏╥)

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA. Tiếp tục đọc

Cách nhận biết Bạch Dương [p3] – HOÀN

Trích dịch quyển SUN SIGNS của Linda Goodman. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Đọc NỘI QUY trước khi để lại phản hồi.

aries03

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

Sếp Song Ngư [p2] – HOÀN

Trích dịch quyển SUN SIGNS của Linda Goodman. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Xin lỗi vì đã để loạt bài Sếp sòng lâu như vậy mới hoàn thành. Hề hề ~

Vui lòng đọc NỘI QUY trước khi để lại bất cứ phản hồi nào.

Chúc mừng loạt bài Sếp cuối cùng cũng đã HOÀN rồi nào ヾ(*´∀`*)ノ

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

Sếp Song Ngư [p1]

Trích dịch quyển SUN SIGNS của Linda Goodman. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Xin lỗi vì đã để loạt bài Sếp sòng lâu như vậy mới hoàn thành. Hề hề ~

Vui lòng đọc NỘI QUY trước khi để lại bất cứ phản hồi nào.

Piscean Boss 1

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc

Cách nhận biết Cự Giải [p3] – HOÀN

Trích dịch quyển SUN SIGNS của Linda Goodman. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Vui lòng đọc NỘI QUY trước khi phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Tiếp tục đọc