[CIH] Các Nhà – Tiếp cận toàn diện


Trích dịch quyển HƯỚNG DẪN GIẢI NGHĨA BIỂU ĐỒ. Quyển này dùng nhiều từ chuyên ngành, mọi người đọc cố gắng suy ngẫm nha~

Vui lòng đọc NỘI QUY tại ĐÂY trước khi để lại phản hồi.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

CHƯƠNG 7:

CÁC NHÀ – HƯỚNG DẪN DIỄN GIẢI

Các Nhà đại diện cho các phạm vi trải nghiệm mà tại đó những dòng năng lượng của các cung và các hành tinh sẽ hoạt động. Thay vì nói Nhà chỉ đại diện cho những trải nghiệm bên ngoài và những hoàn cảnh mang môi trường được định rõ bởi phần lớn Chiêm Tinh truyền thống, thì ta nên biết rằng các Nhà cũng tiết lộ ra những trạng thái tâm hồn, những trải nghiệm và thái độ chủ quan của riêng mỗi người. Bằng cách lưu ý đến vị trí của các  hành tinh trong biểu đồ sinh, một Chiêm tinh gia có thể cho bạn biết mức độ và phạm vi của các trải nghiệm ở mức nào nào sẽ được đặc biệt nhấn mạnh trong cuộc sống của bạn. Hệ thống những từ khóa được thảo luận ở phía sau chính là nhằm mục đích làm sáng tỏ những diễn giải và kiến thức chủ đạo về tầm quan trọng, cả bên trong lẫn bên ngoài, của các Nhà. Đây là một nỗ lực nhằm nắm được những ý nghĩa cốt yếu về các phạm vi trải nghiệm mà chúng ta vẫn gọi là “Nhà” đấy. Nếu hiểu được những ý nghĩa cốt yếu của chúng, ta có thể áp dụng chúng, và chúng sẽ soi sáng tất cả các hoạt động và trải nghiệm đa dạng được các Nhà này đại diện cho (theo truyền thống).

TIẾP CẬN TOÀN DIỆN TRONG VIỆC DIỄN GIẢI CÁC NHÀ

Chú trọng đặc biệt vào kiểu Nhà có chứa những hành tinh trong biểu đồ ngày sinh sẽ giúp một người nhìn nhận được biểu đồ của mình một cách toàn diện. Một phương pháp thường thấy để định nghĩa các Nhà chính là chia chúng ra thành các loại khác nhau: Nhà Tại Góc (angular), Nhà Tiếp Nối (succedent), Nhà Suy Yếu (cadent).

Các Nhà Tại Góc (Nhà số 1,4,7,10) được liên kết với những phẩm chất tự thân vận động và gây tác động tức thì lên cấu trúc cuộc đời của một người. Từ khóa cho Nhà Tại Góc là HÀNH ĐỘNG.

Các Nhà Tiếp Nối (2,5,8,11) được liên kết với những ham muốn cá nhân và các phạm trù cuộc sống mà chúng ta muốn kiểm soát và củng cố. Từ khóa cho loại Nhà này là AN TOÀN.

Các Nhà Suy Yếu (3,6,9,12) là những khu vực, tại đây ta sẽ tiếp nhận, trao đổi và phân phát những tư duy và quan sát. Từ khóa cho những Nhà này là HỌC TẬP.

Sự tiến triển từ Nhà Tại Góc cho đến Nhà Tiếp Nối và cuối cùng là Nhà Suy Yếu và sau đó lại quay trở lại Nhà Tại Góc sẽ biểu tượng cho dòng chảy kinh nghiệm trong cuộc sống: chúng ta hành động, chúng ta củng cố những kết quả từ hành động của mình nhằm đạt được sự an toàn, rồi ta học tập từ những điều mình đã làm và nhận thức rõ ràng hơn về những thứ còn sót lại, chưa hoàn thành; và do vậy, chúng ta lại hành động một lần nữa. Theo cách đó, một người có một trong ba kiểu Nhà trên được nhấn mạnh, nhờ vào vị trí của các hành tinh thì sẽ luôn luôn đổ rất nhiều năng lượng vào các Nhà đó, và trải nghiệm được rất nhiều thử thách liên quan đến hoặc hành động, hoặc an toàn, hoặc học tập.

Các Nhà cũng có thể được chia thành các nhóm ba Nhà, dựa vào Nguyên tố của các cung được liên kết với nhóm Nhà đó. Những cụm từ và hướng dẫn then chốt để hiểu được các nhóm trên được nên như sau. (Vui lòng chú ý rằng những thuật ngữ “Bộ ba Tâm linh (Psychic Trinity)”, “Bộ ba Tiền tài (Trinity of Wealth)”, vân vân là những thuật ngữ khá xưa, và được sử dụng chẳng qua vì chúng là cách đặt nhãn thuận tiện nhất.)

NHÀ MỆNH THỦY (“BỘ BA TÂM LINH (Psychic Trinity)” – 4, 8, 12): Tất cả những Nhà này đều giải quyết quá khứ, giải quyết những phản ứng có điều kiện đã trở thành một phần bản năng và hoạt động thông qua tình cảm của ta. Những hành tinh trong các Nhà này đều thể hiện những gì đang diễn ra trong phần tiềm thức của ta, và biểu thị quá trình thu nhặt nhận thức thông qua việc tiếp thu những tinh hoa từ quá khứ, đồng thời từ bỏ những kí ức vô dụng và những nỗi đau đang kiềm hãm chúng ta. Một người có các Nhà trên được nhấn mạnh sẽ có dạt dào cảm xúc và sống trong những KHAO KHÁT sâu xa hơn của bản thân. Những nhu cầu tình cảm và linh hồn sẽ chi phối những hoạt động và việc sự dụng năng lược của người đó trong cuộc sống. Những hành tinh trong Nhà mệnh Thủy sẽ ảnh hưởng đến khuynh hướng tình cảm của người đó, cách anh hay cô ấy xoay sở với việc thỏa mãn những nhu cầu riêng tư và đối mặt với các cảm xúc ám ảnh của mình, và người đó có thể sống hướng nội, sống trong suy tưởng đến cỡ nào. Từ khóa cho Nhà mệnh Thủy là TÌNH CẢMLINH HỒN.

NHÀ MỆNH THỔ (“BỘ BA TIỀN TÀI (The Trinity of Wealth)” – 2, 6, 10): Các nhà này có liên kết với mức độ trải nghiệm mà tại đó chúng ta cố gắng thỏa mãn những NHU CẦU cơ bản của mình trong thế giới thực tế. Các hành tinh trong các Nhà này sẽ chỉ ra loại năng lượng nào có thể dễ dàng được chúng ta sử dụng để xoay xở với thế giới vật chất nhất, và có thể được phát triển đến mức thành thạo trong kĩ năng quản lí các nguồn năng lượng. Một người có những Nhà này được nhấn mạnh sẽ sống thật mạnh mẽ trong thế giới vật chất. Anh ta xây dựng, làm việc, đạt thành quả, thu lợi và xác định mục đích của mình trong cuộc sống dựa trên địa vị và trạng thái an toàn mà mình đạt được. Những ai có biểu đồ nhấn mạnh trong Nhà mệnh Thổ có xu hướng muốn ổn định cuộc sống, trong khi liên tục tìm kiếm một nơi mà họ có thể nâng cao năng suất nhất và dễ dàng thỏa mãn các nhu cầu thực tế của mình nhất. Người này sẽ ngay lập tức khám phá triệt để bản ngã của mình  thông qua công việc, thông qua cảm giác cảm thấy mình hữu dụng và thông qua những thành quả thực tế. Anh ta hay cô ta muốn hoàn thành một thiên chức hay một vai trò trong thế giới vĩ đại ngoài kia. Các hành tinh trong các Nhà mệnh Thổ sẽ ảnh hưởng lên thái độ của một cá nhân nào đó đối với năng khiếu, tham vọng nghề nghiệp và khả năng tạo ra những kết quả có hiệu quả. Từ khóa cho các Nhà này là VẬT CHẤT, vì các Nhà mệnh Thổ chủ yếu liên quan đến những mối bận tâm của thế giới vật chất bên ngoài.

NHÀ MỆNH HỎA (“BỘ BA SỰ SỐNG (The Trinity of Life)” – 1, 5, 9): Những Nhà này sẽ liên kết với thái độ của một người đối với cuộc đời và cảm giác được sống. Chúng đại diện cho dòng chảy năng lượng đang tràn vào thế giới cùng những nguyện vọngcảm hứng vốn sẽ thúc đẩy hành động đó. Một người có biểu đồ được nhấn mạnh vào các Nhà này sẽ sống với nhiệt huyết, với lí tưởng và những giấc mơ về tương lai của mình. Đức tin và sự tự tin (hoặc sự thiếu vắng đáng kể hai yếu tố trên) cùng nhu cầu muốn nhìn thấy các hành động tiên phong của mình ảnh hưởng thế nào lên thế giới trên diện rộng sẽ chi phối rất nhiều hoạt động trong đời sống của người đó. Người này sẽ ngay lập tức khám phá triệt để bản ngã của mình thông qua việc áp đặt những giấc mơ của mình lên thế giới và quan sát chúng trở thành hiện thực. Các hành tinh trong các Nhà mệnh Hỏa sẽ ảnh hưởng lên THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI CUỘC SỐNG của một cá nhân và toàn bộ ý thức về đức tin và lòng tự tin vào chính mình của người đó. Từ khóa bao quát tất cả ý nghĩa thiết yếu của các Nhà mệnh Hỏa chính là CÁ TÍNH; vì ý thức về cá tính và ý thức về sự tồn tại của chúng ta sẽ quyết định thái độ của chúng ta đối với cuộc sống nói chung.

NHÀ MỆNH KHÍ (“BỘ BA QUAN HỆ (The Trinity of Relationship)” – 3, 7, 11): Các Nhà này sẽ liên kết không chỉ với tất cả các thể loại giao thiệp và quan hệ xã hội, mà còn liên kết với QUAN NIỆM nữa. Một người có các Nhà này được nhấn mạnh sẽ sống trong tâm trí của mình và trong các mối quan hệ. Các quan niệm và sự sẻ chia các quan niệm đó sẽ chi phối rất nhiều hoạt động trong đời sống của người đó. Người này sẽ ngay lập tức  khám phá triệt để cái tôi của mình  thông qua việc khám phá và truyền đạt sự chính xác và tầm quan trọng của những ý tưởng hay những giả thuyết đặc biệt. Các hành tinh trong các Nhà mệnh Khí sẽ ảnh hưởng lên thú vui, sự hợp tác, các phương thức diễn đạt bằng lời nói và đời sống xã hội của một cá nhân. Từ khóa cho các Nhà mệnh Khí là XÃ HỘITRÍ TUỆ.

Phần tiếp theo giới thiệu một công thức ngắn gọn gồm những từ khóa đã được miêu tả ở trên:

 Cách thức biểu hiện:
▶ Nhà Tại Góc: Hành động
▶ Nhà Tiếp Nối: An toàn
▶ Nhà Suy Yếu: Học hỏi

Các dạng trải nghiệm:
▶ Thủy: Tâm hồn và Tình cảm
▶ Thổ: Vật chất
▶ Hỏa: Cá tính
▶ Khí: Xã hội và Trí tuệ

HOÀN.

Advertisements

16 thoughts on “[CIH] Các Nhà – Tiếp cận toàn diện

 1. Bữa nay hứng lên ngồi đọc lại và có 1 vài thắc mắc. Tui nhớ trước đây đã hỏi em rồi, nhưng vẫn cứ muốn hỏi lại. Thế nào là 1 nhà trội? Tức là chỉ cần nhà đó có 1 hành tinh cá nhân thì đã coi là được nhấn rồi, hay bắt buộc là phải từ hai (hay ba?) hành tinh trở lên? Mà hành tinh nào mới đc công nhận, hành tinh cá nhân hay hành tinh nhỏ? VD như 1 nhà (hoặc 1 cung) có 3 hành tinh: thiên vương, hải vương và thổ tụ vào thì có được tính là trội không?

  Và hành tinh ở cuối 1 nhà thì tính nó qua nhà sau luôn thì có đúng không? Ở trang astro.com nó lý giải hành tinh nằm ở cuối 1 nhà vd như cuối nhà 2 đi, thì nó sẽ coi như hành tinh đó thuộc nhà 3. Tại t thường bị bối rối đối với cái thể loại hành tinh nằm ở cuối như vậy vì không biết tính chính xác của nó thế nào.

  Xong~~~

  • Nhà có nhiều hành tinh tụ họp, ưu tiên các hành tinh cá nhân. Nhà trội tức là “trội” trong tương quan với các nhà khác, chứ không mang ý nghĩa tuyệt đối nha. Ví dụ Nhà trội của tôi có 4 hành tinh cá nhân, đồng thời là Nhà Tại Góc (1,4,7,10). Trong khi Nhà trội của em chỉ có 2 hành tinh cá nhân, 1 hành tinh phụ, ngoài ra còn là Nhà suy yếu (3,6,9,12) chẳng hạn. Thiên Vương, Thổ, Hải Vương tụ thì vẫn tính là trội chứ em, nhưng có Nhà nào trội hơn nữa không, cái đấy mới quan trọng. Cái vụ hành tinh cuối Nhà này, đầu Nhà kia thì nó phải CUỐI LẮM, CUỐI GẦN SÁT NHÀ KIA LUÔN thì mới tính cho Nhà kia thì phải. Nhưng mà cái vụ bán cái đó tôi thật sự không rành nha~~~~~~~~~

   • C Hy ơi … sau khi đọc rất nhiều trang giới thiệu về 12 nhà, em không hiểu: Có phải cách xác đinh nhà theo nguyên tố(bộ ba tiền tài, bộ ba tâm linh..) là mình phải có đủ tất cả 3nhà trong bộ đấy không ạ?

    Ví dụ em mạnh ở nhà kế tiếp vì có nhiều hành tinh đóng ở đấy, NHƯNG khi chuyển sang tính theo nguyên tố thì mỗi Bộ Kim,Môc,Thủy,Hỏa,Khí em lại chir có một nhà đóng trong đấy, chứ Không Thể ghép cho đủ bộ Tâm Linh. Quan Hệ…gì đấy được!

    Chẳng hạn Bộ Tiền Tài có nhất thiết phải đủ nà 2,6,10 không ạ? Hay chỉ có một nhà hoặc 2/6/10 là đủ tính bộ tiền tài ạ?

    Em định tìm hiểu thêm về chiêm tinh để hiểu thêm về bản thân mà nhiều cái em đọc khó hiểu quá! Chị Hy với các bạn giúp em với ạ! Many Thanks :)

    • Bộ Tiền Tài là phải bao gồm đủ 3 nhà: Nhà 2, Nhà 6 và Nhà 10 bạn nhé. Tương tự như vậy cho Bộ Tâm Linh và các Bộ khác. Biểu đồ của một người bao giờ cũng có đủ 12 Nhà, và 4 Bộ Nhà. Đang xét Nhà thì bạn xét theo Nhà nha bạn, chứ Kim Mộc Thủy Hỏa là bạn đang xét hành tinh đúng không?

 2. Hy ơi, mình có một thắc mắc nhỏ về vụ nhà như sau:

  “Nhà” ở bài viết này của Hy là về Nhà (cung trái đất) hay Nhà (cung hoàng đạo) – tụi nó có liên quan gì đến nhau không? ´▽`

  Cám ơn Hy >_< tại cứ bị khúc mắc chỗ này huhu

 3. bài viết rất hay ^_^ .Cám ơn Hy rất nhiều nhé .Vân toàn nhà số 1 mà toàn ma kết với nhân mã ko à ‘_’ và nhà số 2 và 12 ,còn lại lẻ tẻ là 3,8,9 thôi .vậy chắc là hành động và cá tính sao .sao mà vân nhìn rất là nhạy cảm nhỉ =_= .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s